20200508_091641.jpg

 

"ALCAR" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla ALCAR sp. z o.o.”

 

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

 

Beneficjent: "ALCAR" Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 78 293,65 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 78 293,65 zł

fundusze_europejskie_na_www.jpg